Rivier als Getijdenpark

Rivier als Getijdenpark

Met de Rivier als Getijdenpark wordt de natuur terug gebracht langs de oevers van de Nieuwe Waterweg, Nieuwe Maas en Hollandse IJssel. Door meer groen aan de rivier met eb en vloed ontstaat een aantrekkelijk en uniek landschap: het getijdenpark.

 
Bij getijdenparken zie je het water twee keer per dag zo’n anderhalve meter stijgen en dalen. Dat komt door de open verbinding naar zee. Elk getijdenpark is anders en je kunt er van alles beleven. Zo kun je er bijvoorbeeld wandelen, hengelen, picknicken, vogels spotten en genieten van het uitzicht. Getijdenparken en -oevers bieden verkoeling tijdens hete zomers. De langzaam aflopende oevers zorgen voor golfbreking bij hoog water.
 
Unieke natuur
In sommige parken vind je natuur die verder nergens in Europa te zien is. Er groeien planten die het goed doen op de grens van zoet en zout water, zoals spindotterbloem en grote waterweegbree. Ook trekt het vele, soms bijzondere vogels aan, zoals lepelaars, kluten en visdiefjes. Vissen, zoals paling, zalm en stekelbaars vinden hier rust en voedsel.  

hallo hier ben ik

Geen resultaten gevonden