Privacy Statement

Privacy Statement

Privacy Statement Stichting Landschapsfonds Hof van Delfland (hierna te noemen: Hof van Delfland) + Landschapstafel Hof van Delfland 

Hofvandelfland.nl is een non profit online agenda op het gebied van groen in eigen omgeving, i.c. de metropoolregio Rotterdam Den Haag. Om groen te beschermen, stad en land te verbinden en plaatselijke ondernemers te ondersteunen en te promoten.

Door gebruik te maken van deze site gaat u akkoord met ons privacybeleid.
 Uw gegevens worden nooit aan derden worden verkocht en/of verstrekt.

Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet. 
Wanneer u bent ingeschreven voor onze nieuwsbrief, een formulier heeft ingevuld om een agenda item door te geven of andere aanvragen doet voor één van onze producten en/of diensten, zal aan u gevraagd worden uw gegevens in te vullen. Wij verwerken alleen de gegevens die u zelf aan ons verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:
• Voor- en achternaam
• e-mailadres
• Telefoonnummer
• Website
• Bedrijfsnaam
• Straat en huisnummer
• Postcode en woonplaats

Met welk doel en op basis van welke grondslag gebruiken wij persoonsgegevens?

De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:
• Om uw agenda items op te nemen in onze online agenda en om u te kunnen e-mailen met onze maandelijkse nieuwsbrief.

Wij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor deze verkregen zijn en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig met de wet.

Hof van Delfland analyseert gedrag op de website en social media om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Hof van Delfland bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor een goede administratie. Hiervoor wordt een termijn van zeven jaar gehanteerd na de laatste opdracht/bestelling/contact, waarna de gegevens vernietigd worden. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal Hof van Delfland zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

Hof van Delfland verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt hiervoor contact opnemen via pauline@hofvandelfland.nl

------------------------------------------------------------------------------------------------

Privacy Statement  Landschapstafel Hof van Delfland 

Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet.


Welke gegevens verzamelen we?

Wanneer u bent ingeschreven voor onze nieuwsbrief, u heeft aangemeld voor een evenement, een contactformulier of enquête heeft ingevuld, kan aan u gevraagd worden uw gegevens in te vullen. Wij verwerken alleen de gegevens die u zelf aan ons verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:
• Voor- en achternaam
• e-mailadres
• Telefoonnummer
• Website
• Bedrijfsnaam/functie

Met welk doel en op basis van welke grondslag gebruiken wij persoonsgegevens?

De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:
• Om u te kunnen e-mailen met onze maandelijkse nieuwsbrief, om per email uw bijdrage voor de nieuwsbrief op te vragen, u uit te nodigen en op de hoogte te stellen van vergaderingen, bijeenkomsten e.d.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Hof van Delfland bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor een goede administratie. Hiervoor wordt een termijn van zeven jaar gehanteerd na de laatste opdracht/bestelling/factuur, waarna de gegevens vernietigd worden. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal de Hof van Delfland zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Hof van Delfland verstrekt uw persoonsgegevens niet aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt hiervoor contact opnemen via pauline@hofvandelfland.nl

 

hallo hier ben ik

Geen resultaten gevonden