Het Buytenpark

Het Buytenpark

Het Buytenpark is een prachtig park in het noordoosten van Zoetermeer. Het is ruim 100 hectare groot en valt te verdelen in een westelijk deel, het begrazingsgebied, en een oostelijk deel, het parkgebied.

 
Het westelijke deel is ontstaan na 1980, toen de puinstortplaats buiten gebruik werd gesteld. De puinheuvels werden afgedekt met grond en omgevormd tot natuurlijk ogende heuvels. Het oostelijke deel is het oudste en werd aangelegd als wijkpark voor de aangrenzende wijk Buytenwegh. 
 

Ruig karakter

Door de puinheuvels laat het park nu een prachtig heuvelachtig gebied zien met houtwallen en natuurlijke oevers van waterpartijen. Bijzondere vlinders, vogels waaronder roofvogels en kleine zoogdieren als hermelijn en wezel vinden hier leefruimte. Naast deze kleine dieren zijn er Galloways (Schotse Runderen), Drentse heideschapen en Exmoorpony's in het park om het park 'woest' te houden.
 

Uilen

Vooral roofvogels voelen zich thuis in het open landschap. Er komen onder meer buizerds, bruine kiekendieven, torenvalken en sperwers voor. Tegen de schemering heeft u kans dat een uil tevoorschijn komt. Een ransuil, bosuil of misschien zelfs een kerkuil.
 

Zeldzame plant

Ondanks de begrazing in het gebied, is de zeldzame Grote Kaardenbol in het Buytenpark te vinden. Deze hoge, indrukwekkende plant is een een beschermde soort. Het plukken ervan is dus verboden. Ook aan de waterkanten vindt u bijzondere planten. De gele lis bijvoorbeeld. 
 

Actief

Door het Buytenpark lopen veel fiets-, wandel- en ruiterpaden. Voor mountainbikers is er een speciaal parkcours uitgezet. Ook kunt u er terecht voor skien, snowboarden, klimmen en veel buitensportactiviteiten.
 
 

hallo hier ben ik

Geen resultaten gevonden
Ontspanning
Familie & kids
Ontspanning
Overnachten
Familie & kids
Ontspanning
Wandelen & fietsen