Landtong Rozenburg

Landtong Rozenburg

Reusachtige zeeschepen en kuddes Schotse hooglanders

In het hart van het havengebied ligt de Landtong Rozenburg, ingeklemd tussen de Nieuwe Waterweg en het Calandkanaal. U kunt er kilometers lang eindeloos rondstruinen, met nu eens zicht op reusachtige zeeschepen, dan weer op kuddes Schotse hooglanders en Konikpaarden. 

Educatief Informatie Centrum van het Havenbedrijf Rotterdam

Een door mensen gemaakte, hooggelegen vlakte van gronddepots heeft zich hier in enkele decennia spontaan ontwikkeld tot een ruig duinachtig landschap. Bij de ingang van het gebied ligt het Educatief Informatie Centrum van het Havenbedrijf Rotterdam, dat ook per schip bereikbaar is. Verder lopen er diverse leidingstroken door het gebied (grote ondergrondse buizen die olie, gas en chemicaliën transporteren tussen opslagtanks en fabrieken) en staat er een radarpost van de Rotterdamse haven. Allemaal infrastructuur die prima samen gaat met de natuur op de Landtong.

Vogels en vlinders

De Landtong is rijk aan bloemen, insecten en broedvogels. Plassen en poelen zitten vol eenden, ganzen en rietvogels. Scholekster, tureluur, grutto en kluut broeden er regelmatig, tal van andere steltlopers komen er op doortrek en houtsnip, watersnip en bokje overwinteren er. De laatste jaren verschijnt er langzaam meer bos en struweel, waardoor spechten, nachtegaal, spotvogel en zomertortel het gebied ontdekken. Niet alleen de broedvogels nemen toe, ook planten en insecten doen het goed. Als nieuwe soort zijn onder andere bont zandoogje, bijenorchis en moeraswespenorchis genoteerd. Overigens is de Landtong het vlinderrijkste terrein in de wijde omtrek. Alleen in Voorne’s Duin komen enkele soorten extra voor. 

hallo hier ben ik

Geen resultaten gevonden

Adres

Noordzeeweg, Rozenburg

Website

Ontspanning

City Girls bij Hoeve Bouwlust

Hoeve Bouwlust
Eten & drinken
Ontspanning
Streekproducten

Fluisteren op de Fluisterboot

Fluisterboot Andante

Op vakantie bij de buren: B&B Rechthuis van Zouteveen

B&B Rechthuis van Zouteveen
Sport & avontuur
Familie & kids
Ontspanning
Sport & avontuur
Dreams skate- en surfschool & shop
Sport & avontuur
Workshops
Wandelen & fietsen

Ideale Zondag: Trailrunnen met Christel

Bijzondere tuin Arboretum-Heempark Delft

Arboretum-Heempark Delft