Gastblog Burgemeester Edo Haan Maassluis

Gastblog Burgemeester Edo Haan Maassluis

Richting de zomervakantie had ik twee interessante afspraken. Op vrijdag 13 juli jongstleden maakte ik een stadswandeling met de bekendste Maassluizer; Maarten 't Hart. Toen ik drie jaar terug gefeliciteerd werd met mijn komende burgemeesterschap van Maassluis viel het mij op hoeveel mensen gelijk de naam van Maarten 't Hart noemden.

Ook in mijn boekenkast stonden een aantal boeken van hem, waaronder Een vlucht regenwulpen. Ik had mijn exemplaar dat ik in 1979 had gekocht, meegenomen. Op mijn verzoek signeerde Maarten het, waarbij hij opmerkte dat het vooral over Maasland ging. Na een aangename lunch aan de Nieuwe Waterweg zetten wij ons aan een wandeling door oud-Maassluis.

Ik hoefde hem natuurlijk niets over het stadje te vertellen. Wel was de renovatie van de Monstersche Sluis nieuw voor hem. De stichting Monstersche Sluis heeft zich jarenlang ingezet om de sluis weer open te krijgen. En terecht, Maassluis heeft zijn naam te danken aan deze sluis, waarvan de eerste primitieve versie rond 1330 is aangelegd.

De sluis dient om water uit het Midden-Delfland gebied te lozen naar de rivier. Tot 1889 was de sluis een ‘spui-sluis’. In dat jaar werd de sluis omgebouwd tot een zogeheten ‘schut-sluis’. 

Door het aanbrengen van sluisdeuren kon het hoogteverschil in de waterstand tussen de Noordvliet/Veerstraat en de Havenkom/Nieuwe Waterweg worden overbrugd en konden bootjes door de sluis door de dijk heen varen. In 1972 evenwel werd deze doorvaart van de sluis weer ongedaan gemaakt.

Het Hoogheemraadschap Delfland bracht in dat jaar een zogeheten ‘kleikist’ aan in de sluis, zodat de sluis hermetisch gesloten werd; water, laat staan bootjes, kon er nog doorheen. Als gemeente hebben we de Stichting Monsterse Sluis (financieel) geholpen.

Samen met andere ruime giften is de Stichting nu in staat om de sluis weer in oude luister te herstellen.

Toen Maarten ‘t Hart en ik bij de sluis stonden te kijken waren er ook meerdere vrijwilligers van de stichting aanwezig. Vol trots vertelden zij dat de ‘lektest’ zojuist succesvol was afgerond.

De oude deuren waren de voorafgaande weken In Kampen nagemaakt en geplaatst in de sluis. Uit een test was nu gebleken dat de nieuwe deuren niet lekten en dat er voor het Hoogheemraadschap geen beletsel meer is om toestemming te geven voor heropening van de sluis.

Formeel wordt de sluis op 1 september geopend door de Commissaris van de Koning; Jaap Smit, zelf een enthousiaste schipper. Ik vond het wel treffend om met Maarten 't Hart juist daar op dat moment te staan.

In zijn roman Het Psalmenoproer beschrijft hij namelijk hoe de burgemeester van Maassluis in 1775 's ochtends vroeg de trekschuit vanaf de Monstersche Sluis neemt, om naar Delft te gaan om de baljuw te vragen het oproer te beteugelen dat in Maassluis gaande was.

"Midden in de drukke randstad kom je opeens in een andere wereld terecht

De zondag daarop neem ik samen met twee net vertrokken wethouders van Maassluis deze zelfde trekvaart route. Het is een snik hete dag en we varen met de sloep van een van de oud-wethouders naar Schipluiden en daarna door naar de Lier, om daar te keren. Altijd word ik weer getroffen door de plotselinge stilte die optreedt als je de A20 eenmaal in noordelijke richting gepasseerd bent.

Midden in de drukke randstad kom je opeens in een andere wereld terecht. Een wereld met veel ganzen en andere dieren waarvan ik tot mijn schaamte niet de namen weet.

Altijd moet ik denken aan de verwondering van buitenlandse toeristen als zij bemerken dat ze varen op water dat hoger is gelegen dan de naast gelegen polder.

Onderweg komen we het pontje tegen dat - gerund door vrijwilligers- heen en weer vaart tussen de Kwakelweg in Maassluis en het Jachthuis en de Broekpolder in Vlaardingen.

Even verderop varen we over de ketting van het ‘trekveer’ tussen het gemaal Duifpolder en de Vlaardingse Kade, waar voetgangers en fietsers gebruik van kunnen maken.

Tijdens onze vaartocht naar Schipluiden zien we ook diverse kunstobjecten aan de kant staan. Die zullen er in 1775 nog niet gestaan hebben toen de burgemeester van Maassluis met de trekschuit over datzelfde water voer op weg naar Delft, om de baljuw te halen.

Maar dat was ook een andere tijd. Nu is er geen oproer meer in Maasluis. Nu ontwikkelt het stadje zich steeds meer tot het interessante vertrekpunt van een prachtige recreatieve tocht in het Midden Delfland gebied.

hallo hier ben ik

Geen resultaten gevonden