Erfgoedroute Polder Noord-Kethel, Rotterdams platteland

Erfgoedroute Polder Noord-Kethel, Rotterdams platteland

Donderdag werd het startschot gegeven voor de campagne Rotterdam de boer op! Meer natuur op het platteland, (h)eerlijk en regionaal geproduceerd eten en een gezonde bedrijfsvoering voor boeren. Wil je alvast genieten van de natuur op het platteland? Loop dan eens de erfgoedroute in de Polder Noord-Kethel tussen Rotterdam en Delft. Dit weidevogelreservaat biedt nu een plek aan oer-Hollandse vogels zoals grutto en kievit. Toegankelijk tot het broedseizoen op 1 maart. 

Maar er is meer! Patronen en elementen in het landschap laten zien wat hier vroeger was. Wandel deze erfgoedroute en verbaas je over dit bijzondere cultuurlandschap waar de geschiedenis - zichtbaar en onzichtbaar - haar sporen heeft achtergelaten.
 

Historische schatkamer

Met de middeleeuwse Vlietlanden, eendenkooien, turfplassen, kreekruggen en Polder Noord-Kethel is Midden-Delfland een schatkamer aan cultuurhistorie. Dat is bijzonder. Zeker als je bedenkt dat het gebied gelegen is in de drukstbevolkte provincie van ons land en ingeklemd ligt tussen grote steden als Delft, Den-Haag en Rotterdam. Des te meer reden voor de boswachters van Natuurmonumenten om de geschiedenis van deze plek te herstellen en te bewaren.
 

Geschiedenis in het landschap

Cultureel erfgoed bestaat dan ook niet alleen uit stenen gebouwen. Veel van onze geschiedenis kun je herkennen in het landschap van vandaag de dag. En er is veel te zien! Als je in Polder Noord-Kethel om je heen kijkt, zie je veel 21e eeuwse bedrijvigheid; huisvesting, verkeer over water, land, door de lucht en economische bedrijvigheid. Onze voorouders zijn begonnen met het opbouwen hiervan. Deze wandelroute vertelt je over de elementen in het landschap die terugblikken naar onze wortels.
 
Voor deze route is er geput uit het onderzoek van Jacques Moerman (Cultuurhistorische en landschappelijke elementen in het gebied van de Noord-Kethelpolder, een inventarisatie - november 2016).
 
Deze route is niet toegankelijk in het broedseizoen (1 maart - 1 juli). Je kunt wel een deel van deze route wandelen.
 
Foto: Natuurmonumenten

hallo hier ben ik

Geen resultaten gevonden